25 apríla, 2016

Teplý rámik – SGG Swisspacer

Teplý rámik – SGG Swisspacer – vyrobené pre budúcnosť

Izolačné sklá sa už viac ako 30 rokov vyrábajú s kovovým vymedzovacím rámčekom, väčšinou z hliníka. Vplyvom veľmi vysokej tepelnej vodivosti hliníka sa v okraji izolačného skla vytvorí enormne vodivý tepelný most. Dôsledkom tepelného mosta je častý výskyt skvapalnenej vlhkosti na okraji okna, strata pohodlia a nevítané tepelné straty.

Z vyššie uvedených dôvodov sa pri izolačných sklách zvyšuje význam tzv. ,,teplej hrany„. K najvyvinutejším riešeniam v tomto odbore sa radí SGG SWISSPACER – najpredávanejší „teplý rámik“ v Európe. Straty cez tepelný most v okrajovej oblasti izolačných skiel sa jeho použitím znížia o 50 až 60 %.

3

   Príčinou zníženia tepelných strát je extrémne nízky koeficient tepelnej vodivosti rámika SGG SWISSPACER. Vymedzovací rámik je vyrobený z kompozitného plastu so sklenenými vláknami s tepelnou vodivosťou menšou ako 0,2 W/mK – 1000 x menšou ako pri hliníku (200W/mK). Takto sú tepelné mosty podstatne obmedzované. Izolačné sklá s rámikom SGG SWISSPACER vykazujú omnoho vyššiu teplotu vnútornej tabule na jej okraji, čo znižuje výskyt kondenzácie. Tým sa obmedzuje vznik zdraviu škodlivých plesňových kultúr.

4

   Pretože rámik SGG SWISSPACER má taký istý tvar ako klasický hliníkový, je možné ho používať pre také isté typy izolačných skiel. Spojovacie rošty SGG Swisspacer zaručujú presnú pravouhlosť, čo v spojení s matným povrchom pôsobí veľmi dobrým estetickým dojmom. Rámiky je možné dostať v rôznych farbách. Klasický rámik má metalický povrch, zatiaľ čo SGG Swisspacer je možné vyrobiť v rôznych farbách tak, že dobre ladí s farbou rámov, tesnením alebo kovaním okna. Všetky ponúkané farebné odtiene sú vyvinuté so zárukou farebnej stálosti – musia prejsť testom odolnosti proti UV žiareniu.

5

SGG Swisspacer ponúka na trhu izolačných skiel modernú „teplú hranu“ s extrémne nízkou tepelnou vodivosťou a výraznými estetickými prednosťami.