25 apríla, 2016

Okenné pásky

Okenné pásky – vyrobené pre budúcnosť

Väčšinu negatívnych javov, ktoré sú dnes spájané s modernými oknami má na svedomí nesprávna montáž. Zatekanie, vlhké škvrny, chladné rohy, plesne. To všetko je spôsobené nefungujúcou tepelnou izoláciou, ktorá sa aplikuje pri inštalácii okna. Všetci ju poznáme ako „montážnu penu“. Absenciou dodatočného exteriérového a interiérového tesnenia, ktoré má za úlohu chrániť túto izoláciu, postupne dochádza k jej rozpadu vplyvom zatekania dažďovej vody a prieniku vzdušnej vlhkosti z miestnosti. Rozpadnutý tepelný izolant má na svedomí tzv. studené rohy v okolí okenného rámu, na ktorých dochádza k zrážaniu vodných pár a nakoniec k rastu plesní. Ak bude vaše nové okno spojené so stavbou aj s pomocou okenných pások, nemáte sa čoho báť.

O čo konkrétne sa jedná?
Mnohým z nás je známe, že pri zatepľovaní šikmej strechy sa používa paronepriepustná fólia pod izolantom (izolant je v našom prípade montážna pena) a paropriepustná nad ním. Montážnu penu medzi múrom a oknom je taktiež nutné podobne ochrániť a to použitím okenných pások. PUR pena je výborným tepelným a zvukovým izolantom, avšak iba suchá dokáže dlhodobo zabezpečiť tepelnú pohodu. Schopnosť absorbovať vodu je jednou z nevýhod PUR peny. Pri nasiaknutí vlhkosti do 5% objemu PUR peny sa jej tepelnoizolačné vlastnosti znížia až o 50%! Tento rozdiel môžeme porovnať s rozličnými pocitmi, keď máte oblečenie suché a mokré oblečenie.

Preto je tesnenie v pripojovacej škáre rozdelené na 3 zóny, z ktorých každá má inú úlohu:
– vonkajšie tesnenie (exteriérová okenná páska) chráni pred všetkými poveternostnými vplyvmi a zároveň odvetráva škáru tak, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodnej pary, je teda paropriepustné

– stredové tesnenie (montážna pena) plní funkciu tepelnej a zvukovej izolácie
– vnútorné tesnenie (interiérová okenná páska) chráni stredové tesnenie pred vlhkosťou z interiéru, je parotesné

nesprávna montáž

správna montáž

Naša firma montuje výplne stavebných otvorov výhradne s použitím okenných pások nie len preto, že nám to ukladá norma (STN 733134 platná od 1.1.2010), ale hlavným dôvodom je výborný celkový výsledok funkčnosti nového okna. Treba si uvedomiť, že kvalita montáže je nemenej dôležitým faktorom, ako je kvalita samotného okna.